รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ( SAR_55)

 ตราโรงเรียน (ใหม่ )
 รายงานผลการทดสอบการวัดผลระดับชาติ (O-NET) ชั้น ม.3  ปีการศึกษา 2554
 รายงานผลการทดสอบการวัดผลระดับชาติ (O-NET) ชั้น ม.6  ปีการศึกษา 2554s]ห
 ตัวอย่างการรายงานโครงการ/กิจกรรม
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
 คู่มือการเข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
 หลักสูตรภาษาไทย

 หลักสูตรคณิตศาสตร์
 หลักสูตรวิทยาศาสตร์

 หลักสูตรภาษาต่างประเทศ

 หลักสูตรสังคมศึกษา

 หลักสูตรการงานอาชีพ ฯ

 หลักสูตรศิลปะ ฯ

 หลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา

 สาระสนเทศกลุ่มสาระ ฯ

 ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา

 ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ ฯ

  แบบวิเคราะห์ข้อสอบ (Exam Analysis )

  แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (Student Analysis )

 

 

 

 รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

 ระบบทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ (CMSS) 

 ระบบการลา

 ตารางเวรประจำวัน (กลางวัน-กลางคืน)

 การอบรมครูทั้งระบบผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต www.utqonline.net 

 แนวทางการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

 ระบบคำนวณภาษีเงินได้รายบุคคล  

 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

 หลักเกณฑ์และวิธีการและวิธีการประเมินวิทยฐานะพร้อมตัวอย่างการประเมินครูชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

 จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

 คู่มือเส้นทางสู่ครูมืออาชีพ สำหรับครูผู้ช่วย

  หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของบุคลากรทางการศึกษา

 กฎระเบียบการเดินทางไปต่างประเทศ

 

 

สอยดาววิทยาแหล่งศึกษา ลูกธงฟ้า-แดงสะบัดเกริกเกรียงไกร การเรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรมพัฒนานำชุมชน ลูกสอยดาวพากเพียรเรียนศึกษา สรรพวิชาที่อาจารย์ต่างสั่งสม บ่มเพาะศิษย์ให้วิชาสอนอบรม อ่อนน้อมถ่อมตนมารยาทจิตใจงาม สีฟ้าเปรียบความฝันอันสูงส่ง เทิดทูนองค์กษัตริย์ชาติศาสนา สีแดงเปรียบเลือดเราดั่งภูผา เขาสอยดาวมั่นคงในความดี ลูกสอยดาวสัญญาในวันนี้ ด้วยศักดิ์ศรีที่ยึดมั่นในจิตใจ จะสร้างเกียรติเป็นประวัติทั่วแดนไทย ว่า สอยดาว ไซร์นั้นเป็นแหล่งสร้างคนดี ฯ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้36
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้67
mod_vvisit_counterสัปดาห์์ที่แล้ว116
mod_vvisit_counterเดือนนี้955
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1042
mod_vvisit_counterรวม40341

เรามี: 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Your IP: 54.167.175.157
 , 
Today: เม.ย. 28, 2015

"Get the Flash Player" "to see this gallery."

 

16 พฤศจิกายน 2556  -  โรงเรียนสอยดาววิทยาได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556  ในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การแต่งกายแบบไทย, การประกวดทำกระทง, การลอยกระทง, และกิจกรรมประกวดนางนพมาศ


รับสมัครนักเรียนใหม่ - โรงเรียนสอยดาววิทยา อำเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557  รายละเอียด คลิ๊ก

 

 

นายวัชรลักษณ์  ตากใบ

  

 8 พฤษภาคม 56  ประชุมคณะครูก่อนเปิดภาคเรียน

 15 พฤษภาคม 56  ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

 16 พฤษภาคม 56  เปิดภาคเรียนที่ 1/2556

 

 ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2555

 หลักสูตรสถานศึกษา 2554

 หลักสูตรแกนกลาง 2551 

 หลักสูตรแกนกลาง 2551 (English Version)

 โครงสร้างหลักสูตร

 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2555  

 ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2555

 แนวทางการปฏิบัติในการแก้ไขการติด 0, ร, มส  

 รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2555

 รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2555

 ตัวอย่างการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

 แบบฟอร์มการนิเทศภายใน

 แบบฟอร์มการจัดกิจกรรมชุมนุม

 

 

 

 

กำลังออนไลน์
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์