การจัดกิจกรรมอาสาแจ้งเหตุฉุกเฉินชุมชน เครือข่ายอำเภอสอยดาว

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 นางนฤมล กงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสอยดาววิทยา มอบหมายให้ งานพยาบาลและอนามัยโรงเรียนสอยดาววิทยา ร่วมกับ งานอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสอยดาว ดำเนินการจัดกิจกรรมอาสาแจ้งเหตุฉุกเฉินชุมชน เครือข่ายอำเภอสอยดาว เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการแจ้งเหตุในระบบการแพทย์ฉุกเฉินและมีความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุในโรงเรียนและชุมชน โดยมีนักเรียนตัวแทนห้องเข้าร่วมอบรม ห้องละ 5 คน จำนวน 250 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสอยดาววิทยา

Post Author: admin