การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์การศึกษาพิเศษ

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 นางนฤมล กงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสอยดาววิทยา พร้อมด้วย นางบังอร เซ่งฮวด รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ได้เข้านิเทศ ติดตาม ประเมินผลและช่วยเหลือสถานศึกษาที่จัดการเรียนรวม พร้อมให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 โรงเรียนสอยดาววิทยา

Post Author: admin