การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสอยดาววิทยา

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นางนฤมล กงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสอยดาววิทยา ได้เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาจากชมรมนิสิตเก่า จุฬาฯจันทบุรี จำนวน 10 ทุนๆละ 1,000.-บาท โดยมีครูธฤษวรรณ ศิริสุข ครูโรงเรียนสอยดาววิทยา เป็นผู้ประสานงานจังหวัดจันทบุรีในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสอยดาววิทยา เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1

Post Author: admin