การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 นางนฤมล กงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสอยดาววิทยา มอบหมายให้นางจันทร์เพ็ญ อินทร์อ่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในปีการศึกษา 2567 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 โรงเรียนสอยดาววิทยา

Post Author: admin