กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสอยดาววิทยา นำโดย นางนฤมล กงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางจันทร์เพ็ญ อินทร์อ่อน นายบุญตา จันทร์เวียง นางสาวโสภา พุมมา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยในกิจกรรมดังกล่าวประกอบไปด้วย การพบครูที่ปรึกษาเพื่อได้ทำความรู้จักกับผู้ปกครอง ในห้องเรียนประจำชั้น รวมทั้งพูดคุยข้อตกลงต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลบุตรหลานได้อย่างทั่วถึงให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของโรงเรียนสอยดาววิทยา โดยบรรยากาศในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี ณ หอประชุมสอยดาวประชานุสรณ์ โรงเรียนสอยดาววิทยา

Post Author: admin