กิจกรรมติวพิชิต TCAS

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 นำโดย นางนฤมล กงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสอยดาววิทยา และกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนสอยดาววิทยา ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้จัดกิจกรรมติวพิชิต TCAS โดยคณะวิทยากรจาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น ซึ่งบรรยากาศในวันนี้นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี คุณครูประจำรายวิชาควบคุมนักเรียน ชั้น ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนสอยดาววิทยา

Post Author: admin