กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ และ วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 30 มิถุนายน 2565โรงเรียนสอยดาววิทยา นำโดย ว่าที่พันตรี กรุณา สืบอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนสอยดาววิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ และ วันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินและได้ความรู้เกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีไทย เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติและร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทย

 

Post Author: admin