กิจกรรมปลูกต้นไม้

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นางนฤมล กงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสอยดาววิทยา พร้อมด้วยนายบุญตา จันทร์เวียง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนตัวแทนห้อง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ โดยปลูกคนละ 1 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ บริเวณหน้าอาคารคชสาร โรงเรียนสอยดาววิทยา

Post Author: admin