กิจกรรมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 นางนฤมล กงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสอยดาววิทยา พร้อมด้วยนางจันทร์เพ็ญ อินทร์อ่อน นางสาวโสภา พุมมา นายบุญตา จันทร์เวียง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอยดาววิทยา นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “วันปิยมหาราช” ณ ที่ว่าการอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

Post Author: admin