กิจกรรมสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 นางนฤมล กงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสอยดาววิทยา พร้อมด้วย นางจันทร์เพ็ญ อินทร์อ่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอยดาววิทยา ได้ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีทางพระพุทธ ศาสนา โดย นางนฤมล กงกุล เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์แปลและหล่อเทียนพรรษา โดยมี พระปลัดพร้อม ถาวโร เจ้าอาวาสวัดซับน้ำตาพุด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสอยดาววิทยา

Post Author: admin