กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 นางนฤมล กงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสอยดาววิทยา มอบหมายให้ นางบังอร เซ่งฮวด นางจันทร์เพ็ญ อินทร์อ่อน นายบุญตา จันทร์เวียง รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติพร้อมกันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ บริเวณเสาธงชาติ โรงเรียนสอยดาววิทยา

Post Author: admin