กิจกรรมแห่เทียนจำพรรษา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสอยดาววิทยา นำโดย ว่าที่พันตรี กรุณา สืบอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนสอยดาววิทยา ร่วมกันจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ไปยังวัดต่าง ๆ ในอำเภอสอยดาว ตามกลุ่มสี ของนักเรียน สีฟ้า ตัวแทนนำไปถวายวัดปะตงวนาราม , สีเขียว ตัวแทนนำไปถวายวัดทรายขาว , สีแดง ตัวแทนนำไปถวายวัดพิกุลรังสรรค์ , สีเหลือง ตัวแทนนำไปถวายวัดนากระชาย และมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 16 รูป เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตและสืบสานประเพณีไทย

Post Author: admin