กิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 นางนฤมล กงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสอยดาววิทยา มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อไปถวายเทียนพรรษา ให้กับวัดในชุมชนใกล้เคียง 4 วัด ได้แก่ วัดทรายขาว วัดนากระชาย วัดพิกุลรังสรรค์ และวัดปะตงวนาราม อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พร้อมรับศีล ฟังเทศน์ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมถวายเทียนพรรษาในครั้งนี้

Post Author: admin