กิจกรรมไหว้ครู 2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนสอยดาววิทยา นำโดย ว่าที่พันตรี กรุณา สืบอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนสอยดาววิทยา สภานักเรียน จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนแสดงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่อครูอาจารย์ เป็นการรักษาธรรมเนียมอันดีงามของไทย

Post Author: admin