กิจกรรม รด.รักษ์มวยไทย

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นางนฤมล กงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสอยดาววิทยา ได้กล่าวให้โอวาทนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสอยดาววิทยา ในกิจกรรม รด.รักษ์มวยไทย เพื่อฝึกทักษะการชกมวยเบื้องต้น โดยใช้การต่อสู้แบบแม่ไม้มวยไทยมาเป็นแนวทางในการฝึก ซึ่งใช้เวลาฝึกในคาบจิตศึกษา โดยท่าที่ใช้จะเน้น การชกหมัดตรง การตั้งการ์ด การเตะ การฟันศอก และการกอดคอตีเข่า ซึ่งเป็นท่าที่นักศึกษาวิชาทหารส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติได้ ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนสอยดาววิทยา

Post Author: admin