ติดต่อเรา

โรงเรียนสอยดาววิทยา

เลขที่ 81 หมู่ 5 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180

โทรศัพท์ : (039)381140  โทรสาร : (039) 381140

อีเมล : soidaowittaya@gmail.com

เว็บไซต์ : https://www.soidao.ac.th