ประเมินพัฒนาการ OBECQA จากคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

วันที่ 22 มิถุนายน 2565โรงเรียนสอยดาววิทยา นำโดย ว่าที่พันตรี กรุณา สืบอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนสอยดาววิทยา เข้ารับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินพัฒนาการ OBECQA จากคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสอยดาววิทยา

Post Author: admin