พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

Post Author: admin