รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนสอยดาววิทยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา รับสมัครในระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 -16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สนใจรับใบสมัครได้ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสอยดาววิทยา สอบถามโทร 039-381140

Post Author: admin