เข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 นางนฤมล กงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสอยดาววิทยา มอบหมายให้ครูชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสอยดาววิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้นักเรียนเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ซึ่งผลการประกวดในครั้งนี้มีนักเรียนโรงเรียนสอยดาววิทยาผ่านการคัดเลือก ระดับจังหวัดจันทบุรี และได้รับโอกาสเข้าไปเรียนรู้ต่อในบ้านเล็ก TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดจันทบุรี เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดจันทบุรีเข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกต่อไป จำนวน 2 ราย คือ นายสุรสิทธิ์ สุกทน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 และ นางสาวพณิตสุภา คุณหนู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน จังหวัดจันทบุรี

Post Author: admin