เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ของอำเภอสอยดาว เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการร่วมกัน

Post Author: admin