เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ทางกฏหมายแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2566 นางนฤมล กงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสอยดาววิทยา พร้อมด้วย นางบังอร เซ่งฮวด นางจันทร์เพ็ญ อินทร์อ่อน นายบุญตา จันทร์เวียง รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ทางกฏหมายแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจทางกฏหมายที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

Post Author: admin