เข้าร่วมกิจกรรม 5ส และอนุรักษ์ธรรมชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 นางนฤมล กงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสอยดาววิทยา พร้อมด้วยนางบังอร เซ่งฮวด นางจันทร์เพ็ญ อินทร์อ่อน และนายบุญตา จันทร์เวียง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอยดาววิทยา นำคณะครู นักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือ – เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรม 5ส และอนุรักษ์ธรรมชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด นำโดย นายพิทยุตม์ กงกุล นายณัฐกร สอนวงค์ รองผอ.สพม.จบตร ณ บริเวณอาคารคชสาร โรงเรียนสอยดาววิทยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว

Post Author: admin