เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 นางนฤมล กงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสอยดาววิทยา พร้อมด้วย นางบังอร เซ่งฮวด นางจันทร์เพ็ญ อินทร์อ่อน นายบุญตา จันทร์เวียง รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีวางพานพุ่ม ถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ว่าการอำเภอสอยดาว

Post Author: admin