เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทางภาษาต่างประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 นางนฤมล กงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสอยดาววิทยา มอบหมายให้ นางบังอร เซ่งฮวด นางจันทร์เพ็ญ อินทร์อ่อน และนายบุญตา จันทร์เวียง รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทางภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้กับนักเรียน ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมสอยดาววิทยานุสรณ์ โรงเรียนสอยดาววิทยา

Post Author: admin