ผ้าป่าเพื่อการศึกษา รร สอยดาววิทยา

เชิญชวนทุกท่าน ร่วมบุญเพื่อเด็ก ๆ เนื่องจากพื้นที่ โรงเรียนสอยดาววิทยา เป็นพื้นที่ ที่มีเนินเขา มีอาคารอยู่ห่างกัน การเดินไปเรียนถ้าเป็นช่วงหน้าฝนแบบนี้เด็ก ๆ ลำบากมาก เชิญชวน ผู้ใหญ่ใจดี มาทำบุญร่วมกันนะคะ เด็ก ๆ จะได้ไม่เปียกฝน ในการเดินไปเรียนตามตึกต่าง ๆ ธนาคารกรุงไทย 2520494174 ผ้าป่าเพื่อการศึกษา รร สอยดาววิทยา ปล.สามารถลดภาษีได้ 2 เท่า

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อยกระดับทักษะอาชีพชุมชน

โรงเรียนสอยดาววิทยา นำโดย ว่าที่พันตรี กรุณา สืบอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วม “โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อยกระดับทักษะอาชีพชุมชน” มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาร่วมกับ Thailand Diy Workshop Training Camp นำโดย รศ.ดร.วิทยา เมฆขำรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และ ดร.ประสิทธิ์ กลิ่นจำปา Managing Director Thailand Diy Workshop Training Camp นำทีมงานมาฝึกทักษะนักเรียนในวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2565 ฝึกทักษะการหล่อเรชิ่นให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 จำนวน 53 คน และในวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2565 ฝึกทักษะการพิมพ์ “ซิลค์สกรีน” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 53 […]

กิจกรรมแห่เทียนจำพรรษา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสอยดาววิทยา นำโดย ว่าที่พันตรี กรุณา สืบอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนสอยดาววิทยา ร่วมกันจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ไปยังวัดต่าง ๆ ในอำเภอสอยดาว ตามกลุ่มสี ของนักเรียน สีฟ้า ตัวแทนนำไปถวายวัดปะตงวนาราม , สีเขียว ตัวแทนนำไปถวายวัดทรายขาว , สีแดง ตัวแทนนำไปถวายวัดพิกุลรังสรรค์ , สีเหลือง ตัวแทนนำไปถวายวัดนากระชาย และมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 16 รูป เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตและสืบสานประเพณีไทย

การรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนสอยดาววิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ได้รับการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2565

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด TO BE NUMBER 1

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสอยดาววิทยา นำโดย ว่าที่พันตรี กรุณา สืบอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนสอยดาววิทยา จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด TO BE NUMBER 1 เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นภัยร้ายทำลายครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนเพื่อให้ เห็นถึงความสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันดนตรีดนตรีโฟล์คซองของนักเรียน การแสดงเต้นและร้องเพลงโดยสมาชิกของชมรม TO BE NUMBER 1 โรงเรียนสอยดาววิทยา ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสอยดาววิทยา

รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนสอยดาววิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา รับสมัครในระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 -16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สนใจรับใบสมัครได้ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสอยดาววิทยา สอบถามโทร 039-381140

กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ และ วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 30 มิถุนายน 2565โรงเรียนสอยดาววิทยา นำโดย ว่าที่พันตรี กรุณา สืบอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนสอยดาววิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ และ วันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินและได้ความรู้เกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีไทย เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติและร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทย  

ประเมินพัฒนาการ OBECQA จากคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

วันที่ 22 มิถุนายน 2565โรงเรียนสอยดาววิทยา นำโดย ว่าที่พันตรี กรุณา สืบอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนสอยดาววิทยา เข้ารับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินพัฒนาการ OBECQA จากคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสอยดาววิทยา

กิจกรรมไหว้ครู 2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนสอยดาววิทยา นำโดย ว่าที่พันตรี กรุณา สืบอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนสอยดาววิทยา สภานักเรียน จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนแสดงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่อครูอาจารย์ เป็นการรักษาธรรมเนียมอันดีงามของไทย

Different Simply no Put Special Gambling establishments North america

Content

Once the user certifies your online gambling house description, you can make profit to no pay in bonuses. Online Gambling establishments during Pennsylvania present $90 for zero money add-ons. Make an application on the gambling establishment and commence get $ten if you want to $twenty certainly no put benefit absolutely free! Engage in gambling house video game titles together with your no cost incentive cash money and possess an opportunity secure actual money. Read more about Different Simply no Put Special Gambling establishments North america

Paypal Casinos View Betting houses All the Accept Paypal Lodge

Content

  • Pay for your Paypal Examination
  • Finest Paypal Gambling establishment Added Carries Meant for English Objectives

On the bright side, the minimum pay in rate is obviously £ten and begin withdrawals tend to have’t harder compared with every day. This doesn’t, meantime, the latest gambling house just simply takes Caribbean excess weight. OReels makes PayPal gambling house being account – you haven’t any alternative costs or maybe smaller deposit limitations simply because lodging by PayPal. Read more about Paypal Casinos View Betting houses All the Accept Paypal Lodge