การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ในการร่วมรับชมการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการประกวดการดำเนินงานชมรม to be number one ภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2567