ที่ตั้ง

โรงเรียนสอยดาววิทยา

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 81 หมู่ 5 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี


สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จันทบุรี – ตราด)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ (039)381140
โทรสาร (039) 831140
e-mai  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Website : http://www.soidao.ac.th

เปิดทำการสอนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สมัครสมาชิก
Forgot username  Forgot password

เมนูระบบ